giáo trình phân tích các chỉ tiêu môi trường

Team_BQT

Bạn bè
Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án
Tác giả: ThS. Đinh Hải Hà
Chuyên ngành: / Kỹ thuật - Công nghệ / Kỹ thuật ứng dụng khác / CN & Quản lý môi trường
Sơ lược:
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Phân tích các thông số vật lý
Chương 3: Phân tích các thông số thể tích
Chương 4: Phân tích các thông số trắc quang
Chương 5: Phân tích các thông số sinh hoá
Chương 6: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất
Chương 7: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường khí

Download:
http://www.mediafire.com/?erytnyoejjy
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top