Giáo trình silde Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

dayto.kdh

Administrator
Giáo trình + Slide Phân tích thiết kế hệ thống thông tin


Bộ giáo trình bao gồm:
Phân tích thiết kế hệ thống​
Tiến trình phát triển​
Khảo sát hệ thống​
Mô hình nghiệp vụ​
Mô hình tiến trình nghiệp vụ​
Mô hình dữ liệu khái niệm(ERM)​
Mô hình dữ liệu logic​
Thiết kế hệ thống vật lý​
EXample: Hệ thống quản lý trông giữ xe​
Đề cương ôn tập môn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

http://www.mediafire.com/?xbizbev9v2bqw0i

http://www.mediafire.com/?lafmj83jhg15yoy
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top