Giúp em dạng toán muối sunfua

phoebepham

Thành viên
Hỗn hợp X gồm m1 gam bột sắt và m2 gam bột lưu huỳnh. Đem nung ở nhiệt độ cao không có mặt oxi thu được hỗn hợp y. Hoà tan y bằng dung dịch HCl dư thu được 0.8g chất rắn và khí Z có tỉ khối hơi so vói hidro bằng 9. Lẫn khí Z lộn từ từ qua dung dịch đồng(II) Clorua dư thấy tạo 9.6g kết tủa. Tính m1 và m2 và hiệu suất phản ứng.
Em cám ơn !!!
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top