Giúp em giải bài toán này với , mọi người giúp đỡ mai em thi !!!!

thranos

Thành viên
{(1+x)(1+x2)(1+x4)=1+y7;{(1+y)(1+y2)(1+y4)=1+x7;a) Giải phương trình;b) tìm x y. Mai em thi rồi các anh/chi bạn giúp mình với !!!!!!
 
xe cẩu quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi nội thất quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top