Giúp em voi máy anh chị ơi

phanthanhtu

Thành viên

em chưa hiểu vấn đề khóa... tại sao giữa AD và AC. nó ko chọn AC mà lại chọn AD. dựa vào từ F suy ra hay sao .. mong AE chỉ em gấp cuối tuần em thi rui.

Hình dưới đây suy ra khóa vế trái dựa vào F={ACD-->EBI, CE-->AD) ĐÚNG KO MỌI NGƯỜI

a/ R1(A,B,C,D) , F={ B- > C, BC-->, CD--> A}con o đây sau chọn khóa A và B
B/R2(A,B,C,D,E) F={AB--C, DE-->C, B-->D} TẠI SAO LẠI KHÓA AEB.
GIẢI THÍCH CHO EM HIỂU VẤN ĐỀ NAY VỚI
 
xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi chuyển nhà tại quảng ngãi
Top