giúp mình làm bài tập sinh này với.mai nộp rồi

linhlanhlung

Thành viên
cho lúa thân cao,chín muộn lai vs lúa thân thấp,chín sớm thu dc F1 .tiếp tục cho F1 lai vs nhau dc F2 phân li:600 cao,muộn:1204cao sớm:601 thấp sớm
a.hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
b.cho lúa thân cao ,sớm lai với lúa thấp,muộn.F1 thu được 801cao,sớm:799 thấp,muộn.xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai từ p->F1
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top