giúp với hóa học phần phản ứng thế với tách

babacaca1102

Thành viên
Nêu cơ chế pứ thế và phươg pháp của phòg tn để cm cơ chế đó. Giữa cơ chế thế và cơ chế tách khák nhau về chất thgia pư ntn? Cơ chế pứ tách.p2 để nhớ.
 
xây dựng đạt nguyên xe du lịch quảng ngãi hàng xách tay quảng ngãi
Top