[HELP] Giúp mình môn logic học với :((

meobuon

Thành viên
- Định nghĩa các khái niệm : nhà báo, giáo sư, quân nhân, đoàn viên, lãnh đạo, tri thức, hiến pháp, màu da cam, nhà tư bản, thủ đô.

+ giáo sư – giảng viên
+ công nhân - đoàn viên
+ vận động viên – ca sỹ
+ phụ nữ - nhà báo
+ giám đốc – nhà quản lý giỏi
+ sinh vật – thực vật
1. Nêu nội hàm và ngoại diên của từng khái niệm đã cho
2. Định nghĩa các khái niệm trên
3. Từ các khái niệm trên thiết lập các phán đoán có thể
4. Xác định giá trị của từng phán đoán
5. Xác định được tính chu diên của các thuật ngữ trong các phán đoán đúng
6. Xây dựng các tam đoạn luận từ các phán đoán có giá trị đúng( có thể thêm các khái niệm khác)
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top