Luận văn Khắc phục lỗi "unction set_magic_quotes_runtime() is deprecated in "

dayto.kdh

Administrator
Trong các phiên bản php mới nhứ php 5.3 trở về sau. Có một số hàm bị disable tức là không còn dùng được nữa.
Lỗi
Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in C:xampphtdocsforumincludesclass_core.php on line là do hàmset_magic_quotes_runtime() bị tắt đi.

Sau đây là cách khắc phục
Phiên bản php 5.3 trở đi không còn hỗ trợ hàm set_magic_quotes_runtime(). Và bạn sẽ không cần dùng hàm này, đừng lo lắng, php 5.3 vẫn ầm thầm thực hiện chức năng của hàmset_magic_quotes_runtime() cho bạn.


Tuy nhiên có nhiều lập trình viên cẩn thận hơn, dùng đoạn code sau đây để đảm bảo website có thể chạy trên hosting cài php 5.x lẫn các phiên bản php 4.x

<?php// Kiểm tra hàm có được hỗ trợ hay không
if(get_magic_quotes_runtime())
{
set_magic_quotes_runtime(false);
}

?>


Chúc thành công!

Sưu tầm
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top