Kho video học C# từ A-Z cả tiếng việt lẫn tiếng anh! Rất bổ ích (Link Mediafire)

jony_vu

Bạn bèPhần 1: C# Cơ Bản


Bài 1: Làm Quen Với C# http://www.mediafire.com/download.php?zbnliamkyjy


Bài 2: Kiểu Dữ Liệu Trong C# (Phần 1) http://www.mediafire.com/?zguayzzd2ug


Bài 3: Kiểu Dữ Liệu Trong C# (Phần 2) http://www.mediafire.com/?vnogmlqotkt


Bài 4: Biểu Thức Và Toán Tử http://www.mediafire.com/?jmn2ukmnqum


Bài 5: Câu Lệnh Rẻ Nhánh http://www.mediafire.com/?dczutnzztzn


Bài 6: Vòng Lặp http://www.mediafire.com/download.php?zjjzmzjdjfx


Bài 7: Tìm Hiểu Về Hàm http://www.mediafire.com/download.php?rmyfdllijz4


Bài 8: Làm Quen Với Mảng


http://www.mediafire.com/download.php?clzn2hqjzgu


Bài 9: Xử Lý Lỗi Ngoại Lệ (Exception) http://www.mediafire.com/download.php?btmyniu2myn


Bài 10: Hằng Và Enum http://www.mediafire.com/download.php?12uzfeyigkj


Phần 2: Lập Trình Hướng Đối Tượng


Bài 1: Tìm Hiểu Struct http://www.mediafire.com/download.php?2m4znmyjznf


Bài 2: Lớp Và Đối Tượng http://www.mediafire.com/download.php?qxqmnyw0yzm


Bài 3: Kế Thừa Và Thuộc Tính Truy Cập http://www.mediafire.com/download.php?2o0ydczlxt2


Bài 4: Tìm Hiểu Tính Đóng Gói http://www.mediafire.com/download.php?4dnjd0d3uo0


Bài 5: Hàm Khởi Tạo Và Từ Khóa This http://www.mediafire.com/download.php?yotw0llwyzq


Bài 6: Tìm Hiểu Từ Khóa Static http://www.mediafire.com/download.php?qzznztq0ojm


Bài 7: Namespace Và Using http://www.mediafire.com/download.php?djy3imthjt5


Bài 8: Tìm Hiểu Tính Đa Hình http://www.mediafire.com/download.php?nkzojzjejmw


Bài 9: Abstract class và Interface http://www.mediafire.com/download.php?n3y3mjhz2md


Bài 10: Xây Dựng Toán Tử http://www.mediafire.com/download.php?jydk5kjzmdq


Phần 3: Windows Form


Bài 1: Làm Việc Với Form http://www.mediafire.com/?n1uztyljttj


Bài 2: Làm Việc Với Menu http://www.mediafire.com/?z2zljz1ztty


Bài 3: Làm Việc Với Thanh Công Cụ http://www.mediafire.com/download.php?yrozldmhmhy


Bài 4: Làm Việc Với Thanh Trạng Thái http://www.mediafire.com/download.php?njjgwdzzfkm


Bài 5: Làm Việc Với Tab Control http://www.mediafire.com/download.php?40nzz0dtlk3


Bài 6: Làm Việc Với ListView http://www.mediafire.com/?hemlm3qwdgw


Bài 7: Làm Việc Với Các Dialog http://www.mediafire.com/download.php?gonlyngkt2e


Bài 8: Tạo Biểu Tượng Dưới Khay Hệ Thống http://www.mediafire.com/download.php?mgfjn0ice5q


Phần 4: Asp.Net


Bài 1: Làm Quen Với Asp.Net http://www.mediafire.com/download.php?gimzywuizdv


Bài 2: Làm Việc Với MasterPage http://www.mediafire.com/download.php?etxzfwmo2zm


Bài 3: Kiểm Tra Dữ Liệu Với Validation http://www.mediafire.com/download.php?nmjv4myltyt


Bài 4: Tìm Hiểu ViewState Và PostBack http://www.mediafire.com/download.php?nqilmmmhued


Bài 5: Tìm Hiểu Application Và Session http://www.mediafire.com/download.php?0tlzzt3a3qy

Bài 6: Tìm Hiểu Cookies http://www.mediafire.com/download.php?mynmmnyydz4


Bài 7: Tìm Hiểu Query String http://www.mediafire.com/download.php?evwqozoj25l


Sưu tầm​
 

cugoiminhlaxep

Thành viên
bài viết của bạn rất hay,nhưng 1 số link đã die bạn có thể up lại ko ,phần 3 bài 6,phần 4 bài 7
thank bạn !
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top