Kho video học C# từ A-Z cả tiếng việt lẫn tiếng anh! Rất bổ ích (Link Mediafire)

Chuyên mục 'Tài Liệu' bởi jony_vu, 13 Tháng ba 2012.

 1. [​IMG]


  Phần 1: C# Cơ Bản


  Bài 1: Làm Quen Với C# http://www.mediafire.com/download.php?zbnliamkyjy


  Bài 2: Kiểu Dữ Liệu Trong C# (Phần 1) http://www.mediafire.com/?zguayzzd2ug


  Bài 3: Kiểu Dữ Liệu Trong C# (Phần 2) http://www.mediafire.com/?vnogmlqotkt


  Bài 4: Biểu Thức Và Toán Tử http://www.mediafire.com/?jmn2ukmnqum


  Bài 5: Câu Lệnh Rẻ Nhánh http://www.mediafire.com/?dczutnzztzn


  Bài 6: Vòng Lặp http://www.mediafire.com/download.php?zjjzmzjdjfx


  Bài 7: Tìm Hiểu Về Hàm http://www.mediafire.com/download.php?rmyfdllijz4


  Bài 8: Làm Quen Với Mảng


  http://www.mediafire.com/download.php?clzn2hqjzgu


  Bài 9: Xử Lý Lỗi Ngoại Lệ (Exception) http://www.mediafire.com/download.php?btmyniu2myn


  Bài 10: Hằng Và Enum http://www.mediafire.com/download.php?12uzfeyigkj


  Phần 2: Lập Trình Hướng Đối Tượng


  Bài 1: Tìm Hiểu Struct http://www.mediafire.com/download.php?2m4znmyjznf


  Bài 2: Lớp Và Đối Tượng http://www.mediafire.com/download.php?qxqmnyw0yzm


  Bài 3: Kế Thừa Và Thuộc Tính Truy Cập http://www.mediafire.com/download.php?2o0ydczlxt2


  Bài 4: Tìm Hiểu Tính Đóng Gói http://www.mediafire.com/download.php?4dnjd0d3uo0


  Bài 5: Hàm Khởi Tạo Và Từ Khóa This http://www.mediafire.com/download.php?yotw0llwyzq


  Bài 6: Tìm Hiểu Từ Khóa Static http://www.mediafire.com/download.php?qzznztq0ojm


  Bài 7: Namespace Và Using http://www.mediafire.com/download.php?djy3imthjt5


  Bài 8: Tìm Hiểu Tính Đa Hình http://www.mediafire.com/download.php?nkzojzjejmw


  Bài 9: Abstract class và Interface http://www.mediafire.com/download.php?n3y3mjhz2md


  Bài 10: Xây Dựng Toán Tử http://www.mediafire.com/download.php?jydk5kjzmdq


  Phần 3: Windows Form


  Bài 1: Làm Việc Với Form http://www.mediafire.com/?n1uztyljttj


  Bài 2: Làm Việc Với Menu http://www.mediafire.com/?z2zljz1ztty


  Bài 3: Làm Việc Với Thanh Công Cụ http://www.mediafire.com/download.php?yrozldmhmhy


  Bài 4: Làm Việc Với Thanh Trạng Thái http://www.mediafire.com/download.php?njjgwdzzfkm


  Bài 5: Làm Việc Với Tab Control http://www.mediafire.com/download.php?40nzz0dtlk3


  Bài 6: Làm Việc Với ListView http://www.mediafire.com/?hemlm3qwdgw


  Bài 7: Làm Việc Với Các Dialog http://www.mediafire.com/download.php?gonlyngkt2e


  Bài 8: Tạo Biểu Tượng Dưới Khay Hệ Thống http://www.mediafire.com/download.php?mgfjn0ice5q


  Phần 4: Asp.Net


  Bài 1: Làm Quen Với Asp.Net http://www.mediafire.com/download.php?gimzywuizdv


  Bài 2: Làm Việc Với MasterPage http://www.mediafire.com/download.php?etxzfwmo2zm


  Bài 3: Kiểm Tra Dữ Liệu Với Validation http://www.mediafire.com/download.php?nmjv4myltyt


  Bài 4: Tìm Hiểu ViewState Và PostBack http://www.mediafire.com/download.php?nqilmmmhued


  Bài 5: Tìm Hiểu Application Và Session http://www.mediafire.com/download.php?0tlzzt3a3qy

  Bài 6: Tìm Hiểu Cookies http://www.mediafire.com/download.php?mynmmnyydz4


  Bài 7: Tìm Hiểu Query String http://www.mediafire.com/download.php?evwqozoj25l


  Sưu tầm​
   
 2. cugoiminhlaxep

  cugoiminhlaxep Thành viên

  bài viết của bạn rất hay,nhưng 1 số link đã die bạn có thể up lại ko ,phần 3 bài 6,phần 4 bài 7
  thank bạn !
   
 3. rooneymu

  rooneymu Thành viên

  Ban oi sao bai cua ban khong co tieng