Bài giảng Lập trình mạng với C# - Ví dụ cụ thể

phuocpro1326

Điều hành viên cao cấp
Lập trình mạng với C# - Ví dụ cụ thể
Nguồn bài viết: sinhvienit.net1. Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính
2. Lập trình majg trong .NET FrameWork
3. Xây dựng ứng dụng mạng
3.1. Giao thức ICMP
3.2. Giao thức SMTP, POP3
3.3. Giao thức HTTP
3.4. Giao thức FTP
3.5. DNS (Domain Name Server)
3.6 Thảo luận về các ứng dụng khác thường gặp
3.7 Bài tập áp dụng
4. Xây dựng ứng dụng nhiều lớp
4.1. Mô hình 2 lớp (two tier), 3 lớp (three tier) và n lớp
4.2. Remoting
4.3. Web Service
4.4. Thảo luận về các ứng dụng phân tán
4.5. Bài tập ứng dụng

dowload:http://www.mediafire.com/?arcmuhl0h6fggxo
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top