Mã hóa JavaScript và HTML

loveIT

Thành viên Vip
Cách này không đảm bảo che dấu hoàn toàn code JavaScript và HTML của bạn nhưng cũng làm cho attacker hoặc mấy kẻ chôm chỉa mất một ít thời gian trong việc decode và chỉnh sửa.


Truy cập vào trang : http://scriptasylum.com/tutorials/html_encoder.html
http://scriptasylum.com/tutorials/encode-decode.html
Các bạn post đầy đủ trang html của bạn vào khung ở trên và bấm encode


Ví dụ

Code:
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-8859-1">
<script language="javascript">
//SOME JAVASCRIPT HERE...
</script>
</head>
<body>
<center>
<h2>This is just a sample page to try the script out...</h2>
</center>
</body>

</html>


Sau khi bấm vào thì nội dung xuất ra trong khung dưới

Code:
<script language=javascript>document.write(unescape('<script language%3D"javascript">function dF(s){var s1%3Dunescape(s.substr(0%2Cs.length-1))%3B var t%3D''%3Bfor(i%3D0%3Bi<s1.length%3Bi%2B%2B)t%2B%3DString.fromCharCode(s1.charCodeAt(i)-s.substr(s.length-1%2C1))%3Bdocument.write(unescape(t))%3B}<%2Fscript>'));dF('*8H*76ithy~uj*75myrq*75uzgqnh*75*77244\8H44IYI*75MYRQ*75935*75Ywfsxnyntsfq44JS*77*8J*5F*8Hmyrq*8J*5F*8Hmjfi*8J*5F*8Hrjyf*75myyu2jvzn{*8I*77Htsyjsy2Y~uj*77*75htsyjsy*8I*77yj}y4myrq*8Ghmfwxjy*8Inxt2%3D%3D%3A>26*77*8J*5F*8Hxhwnuy*75qfslzflj*8I*77of{fxhwnuy*77*8J*5F44XTRJ*75OF[FXHWNUY*75MJWJ333*5F*8H4xhwnuy*8J*5F*8H4mjfi*8J*5F*8Hgti~*8J*5F*8Hhjsyjw*8J*5F*8Hm7*8JYmnx*75nx*75ozxy*75f*75xfruqj*75uflj*75yt*75yw~*75ymj*75xhwnuy*75tzy333*8H4m7*8J*5F*8H4hjsyjw*8J*5F*8H4gti~*8J*5F*8H4myrq*8J*5F*5>*5>*5>5')</script>
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top