Một vài thủ thuật trong chương trình Pascal

trungtin1807

Thành viên
[Thủ thuật] kiểm tra tính chính xác của chương trình pascal


Khi bạn viết một chương trình pascal về một bài toán nào đấy, mà chương trình bạn chưa đúng một vài chỗ mà code thì dài bạn không biết nên kiểm tra từ đâu vậy đây là một thủ thuật rất cần thiết để kiểm tra thuật toán đó..nó sẽ giúp ích cho bạn khi mà chương trình của mình chưa đúng nhất là trong các cuộc thi

PHP:
program pascal_com; 
var n:integer; 
procedure nhap; 
begin 
write('nhap n='); 
readln(n); 
end; 
procedure xuli; 
var a,b,i,j:integer; 
begin 
j:=3; 
a:=0; 
b:=0; 
for i:=1 to n do 
if i<=j then a:=i 
else b:=i; 
end; 
begin 
nhap; 
xuli; 
end.
B1: mở chương trình ra
B2: nhấn tổ hợp phím Ctrl +F7,sẽ hiện ra 1 bảng, muốn kiểm tra giá trị nào thì đánh giá trị đó
Vd: muốn kiểm tra các giá trị i,j,a,b thì đánh Ctrl+F7 và đánh i tương tự cho j,a,b
B3: xong bước 2 nó sẽ hiện ra một bảng phía dưới của chương trình làm cho không nhìn thấy code giờ ta sẽ chỉnh kích cỡ bằng cách
*nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5
*sau đó giữ shift và dùng mũi tên <= để chỉnh kích thước
*sau đó thả nút shift rùi dùng các mũi tên để điều chỉnh vị trị cho thích hợp không che mất chương trình của bạn
B4: nhấn ENTER

giờ là bước kiểm tra chương trình
có 2 cách:
C1: Dùng F7 để kiểm tra từng lệnh trong chương trình
C2: Dùng F8 để kiểm tra từng chương trình con trong trường hợp không muốn kiểm tra những chương trình con mà không cần thiết
Ta theo dõi các giá trị cần biết trên bảng rùi xem sai ở lệnh nào trong bài code.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top