Bài giảng Ngữ pháp Toeic bài 2: thì hiện tại tiếp diễn

Chi Ut

Moderator
Present continuous tense (thì hiện tại tiếp diễn)

a. Usage(cách dùng):

1. Hành động đang diễn ra ở hiện tại ngay lúc ta đề cập.

Ex: They are talking about the excursion on Sunday at the moment.

2. Hành động đang xảy ra ở hiện tại nhưng không nhất thiết ngay lúc chúng ta đề cập đến/Hành động đang xảy ra ở hiện tại có tính chất tạm thời.

Ex: Peter is working as a waiter in a restaurant this summer.

3. Hành động, sự việc xảy ra thường xuyên ở hiện tại. thể hiện sự bực mình, ý phàn nàn của người nói.(+ ALWAYS)

Ex: I can’t stand you, John. You are coming to class late.

4. Sự sắp xếp hay kế hoạch trong tương lai của 1 cá nhân thường kèm theo adv of future time.

Ex: What are you doing on Christmas Day?

b. Formula(công thức):c. Adverbs(các trạng từ cần nhớ):

now : bây giờ​
at present : hiện nay
Be quiet! : mỗi ngày
right now : ngay bây giờ
at once : ngay lúc này
Be careful! : mỗi ngày
at the moment : ngay tức thì
Look! : nhìn kìa
Don’t make noise : 1 lần 1 tuần

* Notes(chú ý):

1. Không dùng thì tiếp diễn đối với các động từ chỉ tình cảm,tri giác, nhận thức, sở hữu như:

realise : nhận ra
feel : cảm thấy
taste : nếm
seem : dường như
remember : nhớ
see : thấy
think : nghĩ
love : yêu
mean : có nghĩa
understand : hiểu
hear : nghe
smell : ngửi
hate : ghét
to be : thì, là, ở
depend : phụ thuộc
know : biết
want : muốn
need : cần
forget : quên​

2. Động từ V-ing có các trường hợp sau:

a. Động từ tận cùng là E ta bỏ E trước khi thêm (ing). Ex: hope → hoping

b. Động từ tận cùng là một phụ âm trước nó là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm

(ing). Ex: stop →stopping

c. Động từ tận cùng là IE đổi thành Y trước khi thêm ing Ex: die →dying

d. Động từ có 2 âm tiết cần lưu ý:

Ex: listen→listening (nhấn vần đầu không gấp đôi)

Ex: begin→be ́ginning (nhấn vần thứ hai thì gấp đôi)

e. Động từ tận cùng là Z,Y,W & X chúng ta không gấp đôi. Ex: plow → plowing

Downnload bài tập luyện tập


Bạn nào chưa rỏ thì hiện tại đơn thì xem lại bài: Ngữ pháp Toeic bài 1: Thì hiện tại đơn
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top