Phân biệt giữa hướng động và ứng động + ví dụ

Chi Ut

Moderator
Phân biệt giữa hướng động và ứng động

- Hướng đông: là sự trả lời kích thích từ 1 phía của thực vật.
VĐ: chiếu ánh sáng vào 1 phía của hoa bồ công anh
- Ứng động: là sự trả lời kích thích từ mọi phía của thực vật.
VD: Sự nở hoa của hoa bồ công anh.
 
xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi chuyển nhà tại quảng ngãi
Top