phân chia mạng con

beckute

Thành viên
1.hệ thống công ty A có địa chỉ 139.12.0.0/18
a) tính subnet mask của các mạng con trong hệ thống.
b) ghi ra địa chỉ ip đầu và cuối của mỗi mạng con.
2. hệ thống công ty A có địa chỉ 174.16.0.0. hãy chia mạng máy ra làm các mạng con sử dụng đc.
a) tính subnet mask mới của 8 mạng con
b) ghi ra địa chỉ ip đầu vả cuối của 8 mạng con


mình sắp thi mà ko làm đc, nhờ mọi ng giúp mình với
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top