Phát âm "ed" mà không cần phải thuộc lòng

dongphuonglhl

Thành viên
Chào các bạn, dạo trước mình có đăng nhập vào trang web của trung tâm Emas, bên họ có chia sẻ cách phát âm "ed" mà không cần học thuộc. Thấy khá hay mình chia sẻ cho các bạn.
Có 3 cách phát âm đuôi ‘-ed’ là: /ɪd/ , /t/ hay /d/.

1. ‘ed’ đọc là /ɪd/
Một động từ tận cùng bằng /t/ hay /d/ thì ‘ed’ sẽ được đọc là /ɪd/.

Ví dụ:
 • wanted /ˈwɒn.tɪd/ ,
 • needed /ˈniː.dɪd/
Trừ trường hợp trên, ‘ed’ sẽ được đọc là /t/ (vô thanh) hoặc /d/(hữu thanh) phụ thuộc vào âm kết thúc của động từ là âm vô thanh hay âm hữu thanh.

* Âm vô thanh: Dây thanh quản ngừng rung khi âm vô thanh được phát ra

* Âm hữu thanh: Dây thanh quản tiếp tục rung khi đó


2. ‘ed’đọc là /t/:

Nếu một từ kết thúc bằng một âm vô thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc là vô thanh, nghĩa là /t/

Cụ thể, những từ kết thúc bằng các âm: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/ (cách nhớ: chợ xa cà phê phải thiếu sữa) thì ‘ed’ sẽ được đọc là /t/

Ví dụ:
 • watched /wɒtʃt/,
 • missed /mɪst/ ,…
3. Trừ 2 trường hợp trên thì: ‘ed’sẽ được đọc là /d/ (hữu thanh)

Ví dụ:
 • lived /lɪvd/,
 • allowed /əˈlaʊd/
* Chú ý:

Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/

 • aged
 • blessed
 • crooked
 • dogged
 • learned
 • naked
 • ragged
 • wicked
 • wretched
Ví dụ:
• an aged man /ɪd/
• a blessed nuisance /ɪd/
• a dogged persistence /ɪd/
• a learned professor - the professor, who was truly learned /ɪd/
• a wretched beggar - the beggar was wretched /Id/

Nhưng khi sử dụng như động từ, ta áp dụng quy tắc thông thường

• he aged quickly /d/
• he blessed me /t/
• they dogged him /d/
• he has learned well /d/

Chúc các bạn học tốt.
 
xe du lịch quảng ngãi hàng xách tay quảng ngãi
Top