Giáo trình Phương pháp giá trị đạt được (EVM)

Dancer

Thành viên Vip
KIỂM SOÁT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO Phương pháp GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC
(EARNED VALUE METHOD - EVM)
ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
Trung tâm CPA
Lớp Kỹ sư định giá
Giảng viên: TS. Lưu Trường Văn
Biên soạn và giảng: TS. Lưu Trường Văn
 Họ và tên: LƯU TRƯỜNG VĂN
 Năm sinh: 1965
 Giáo dục: Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, Đại học Bách Khoa, 1991.
 Tốt nghiệp chương trình đào tạo kinh tế Fulbright (FETP) “Kinh
tế học ứng dụng cho phân tích chính sách”, 1998.
 Tốt nghiệp Master of Engineering in Construction Management,
Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002.
 Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật & Quản lý xây dựng tại
Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea, 2009
 Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý dự án, Phân tích & thẩm định đầu tư XD -
bất động sản....

http://www.mediafire.com/view/?xjzf2cc8vddd05c
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top