Phuong trình lượng giác

ngoisaocodon

Thành viên
Giải pt
[latex]cos\left(\frac{2\pi }{27} + 8x \right) + cos\left(6x-\frac{16\pi }{27} \right) + cos2x = \frac{1}{2}[/latex]
 
xe du lịch quảng ngãi hàng xách tay quảng ngãi
Top