Phuong trình lượng giác

ngoisaocodon

Thành viên
Giải pt
[latex]cos\left(\frac{2\pi }{27} + 8x \right) + cos\left(6x-\frac{16\pi }{27} \right) + cos2x = \frac{1}{2}[/latex]
 

Xohoso51

Thành viên
cam on bai viet cua ban minh da tim mai tren google bay gio moi thay
 
xây dựng đạt nguyên xe du lịch quảng ngãi hàng xách tay quảng ngãi
Top