Đồ án Quản lý điểm học sinh THPT

dayto.kdh

Administrator
Đề tài : QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TRƯỜNG CẤP 3

Khảo sát hiện trạng
A.Cơ cấu tổ chức quản lý điểm của trường THPT Nguyễn Du.
 Tiếp nhận điểm: cuối mỗi học kỳ bộ phận giáo vụ nhận điểm từ các giáo viên bộ môn.
 Nhập điểm: Sau khi tiếp nhận điểm, bộ phận giáo vụ ghi nhận điểm vào hệ thống. Sau đó tính toán điểm trung bình môn, trung bình học kì, nếu là học kỳ 2 thì tính trung bình cả năm.
 In bảng điểm: Sau khi tính toán xong điểm bộ phận giáo vụ sẽ in điểm cho từng học sinh(sổ liên lạc).

B.Hệ thống cũ:
 Chưa sử dụng phần mềm nào để quản lý điểm.

C.Bộ phận liên quan:
 Giáo vụ nhà trường.

D.Các công việc tương ứng:
 Tiếp nhận điểm, tính toán, xếp loại, in bảng điểm(trung bình, xếp loại).

Link tốc độ cao

Link dự phòng
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top