Sinh học 11 - Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

butchimau

Biên tập viên
BÀI 39: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGVÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo)


PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý


I. NHÂN TỐ BÊN NGOÀI

1. Thức ăn

Là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất lên quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, do đó cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

2. Nhiệt độ

Mỗi loài động vật đều có khoảng nhiệt độ thích hợp để sinh trưởng và phát triển, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật, nhất là động vật biến nhiệt

3. Anh sáng

Ánh sánh ảnh hưởng đến sinh trưởng vì:

Ánh sáng cung cấp nhiệt cho cơ thể

Tia tử ngoại có tác dụng biến tiền Vitamin D thành Vitamin D có vai trò trong chuyển hóa Canxi thành xươngII. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI

1. Cải tạo giống

a. Chọn lọc nhân tạo: khi nuôi động vật người ta chọn những con khỏe mạnh, lớn nhanh để làm giống

b. Lai giống giữa lợn, bò … địa phương với các giống nhập ngoại tạo ra những giống mới lớn nhanh, to khỏe

2. Cải thiện môi trường sống của động vật

Áp dụng các chế độ ăn thích hợp cho vật nuôi ứng với các giai đoạn khác nhau

Ví dụ:

Chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát

3. Cải thiện chất lượng dân số

Nâng cao đời sống, cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền, phát hiện sớm các đột biến trong phát triển phôi thai, giảm ô nhiễm môi trường, chống sử dụng các chất ma túy, thuốc lá, rượu bia…

Tiếp theo: Sinh học 11 - Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA


Câu 1. Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Câu 2. Nêu một số nhân tố của môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?

Câu 3. Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn

Câu 4. Việc ấp trứng ở các loài chim có vai trò gì?

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Cho biết một số biện pháp kỹ thuật thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển, tăng năng suất vật nuôi.

Câu 2. Tại sao thức ăn lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?

Câu 3. Tại sao cho trẻ tắm nắng vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng?

Câu 4. Hãy tìm một số ví dụ về thực tiễn cải tạo giống di truyền, tạo ra giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao?

Câu 5. Vào mùa đông, để tránh rét cho gia súc, gia cầm nên có các biện pháp nào, giải thích?

Câu 6. Tại sao khi nhiệt độ xuống thấp lại ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt và hằng nhiệt?

>>Sinh học 11 - Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top