Sinh học 11 - Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

butchimau

Biên tập viên
BÀI 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý


I. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH VÀ SINH TRỨNG

1. Cơ chế điều hòa sinh tinh

- Các hocmon kích thích sinh tinh trùng là hocmon FSH, LH của tuyến yên và testosteron của tinh hoàn. Vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giải phóng GnRH điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH.

- FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

- LH kích thích tế bào kẽ trong tinh hoàn sản xuất ra testosteron

- Testosteron kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng

- Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH và LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron. Nồng độ testosteron giảm không gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên nữa, nên 2 bộ phận này lại tăng tiết hocmon.

2. Cơ chế điều hòa sinh trứng

- Các hocmon tham gia điều hòa sản sinh trứng là FSH và LH của tuyến yên. Vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giải phóng GnRH điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH. Ba loại hocmon đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng:

+ FSH kích thích phát triển nang trứng

+ LH kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng. Thể vàng tiết ra hocmon progestrogen và estrogen. Hai hocmon này kích thích niêm mạc dạ con phát triển, dày lên chuẩn bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

II. ẢNH HƯỞNG CỦA THẦN KINH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH VÀ SINH TRỨNG

- Căng thẳng thần kinh

- Mùi của con đực

- Chế độ dinh dưỡng

- Các chất kích thích, chất gây nghiện


Xem tiếp:
Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Phụ nữ uống thuốc tránh thai (chứa progestrogen hoặc progestrogen + estrogen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

Câu 2. Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh không? Tại sao?

Câu 3. Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng không? Tại sao?

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Cho biết những hoocmôn nào tham gia vào quá điều hoà sinh tinh, vai trò của chúng như thế nào?

Câu 3. Cho biết những hoocmôn nào tham gia vào quá điều hoà sinh trứng, vai trò của chúng như thế nào?

Câu 4. Ngoài yếu tố hoocmôn, những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng?

Câu 5. Hãy giải thích tại sao trong suốt thời kì mang thai ở người sẽ không thể xảy ra hiện tượng kinh nguyệt.

Câu 6. Chu kì kinh nguyệt của người: thời gian của chu kì, thời gian rụng trứng?

Câu 7. Thay đổi ở buồng trứng và dạ con trong chu kì kinh nguyệt của người? Chu kì kinh nguyệt của người được điều hòa bởi những loại hoocmon nào và bằng cách nào?

Câu 8. Giải thích cơ chế liên hệ ngược trong quá trình điều hoà sinh tinh và sinh trứng ở động vật.
 
xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi chuyển nhà tại quảng ngãi
Top