Subnetting - Cách thức chia mạng con

loveIT

Thành viên Vip
Theo mình hiểu thì các bước chia mạng con như sau

Step 1: Xác định dãy bit cần tạo mạng con
- Tìm trong IP dãy địa chỉ mạng
-VD: Cho dãy IP là 192.18.0.0 thì netID là 192.18

Step 2: Xác định kích thước Subnetmask
- VD: mặt định Subnetmask của lớp B là 255.255.0.0. Nếu được mượn thêm 8 bit thì Subnetmask trở thành 255.255.255.0

Step 3: Tính toán lại địa chỉ IP
- Mượn n bit của hostID chuyển thành NetID
==> n bit mượn bạn sẻ có 2[SUP]n[/SUP] mạng con
==> mỗi mạng con có [ 2[SUP](h-n)[/SUP]-2] host

Trong đó:
- h là số host ban đầu
- n là số bit đã bị mượn

Cùng thảo luận vấn đề này nhé :D
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top