Tại sao Bác Hồ lại ra đi tìm đường cứu nước?

butchimau

Biên tập viên
Tại sao Bác Hồ lại ra đi tìm đường cứu nước?

-Vì trong bối cảnh nước nhà tan phải sống trong tuổi nhục, các thế hệ người Dân Việt Nam đều mong muốn đánh đuổi giặc Pháp, giành lại độc lập cho Dân Tộc.

- Nguyễn tất Thành sớm hiểu tình cảnh của đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân, nên đã sớm có ý chí đánh đuổi TD.P, giải phóng đồng bào

- Bác đi sang phương Tây để hiểu vì sao Pháp thống trị nước mình và thực chất của các "Tự do-Bình đẳng-Bác ái". Xác định con đường cưu nước đúng cho dân tộc.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top