Tại sao Pháp chọn Gia Định là điểm tấn công sau Đà Nẵng?

butchimau

Biên tập viên
Tại sao Pháp chọn Gia Định là điểm tấn công sau Đà Nẵng?

-Gia Định xa TQ sẽ tránh đựơc sự can thiệp của nhà Thanh.
-Xa kinh đô Huế, sẽ tránh được sự tiếp viện của của triều đình Huế.

-Chiếm được GĐ coi như chiếm được kho lúa gạo của triều dình Huế, gây khó khăn cho triều đình.

-Đánh xong GĐ, sẽ theo đường sông Cửu Long, đánh ngược lên Campuchia và làm chủ lưu vực sông Mê-Kông.
-Pháp phải hành động gấp, vì: TB Anh sau khi chiếm Singapo và Hương Cảng cũng đang ngấp nghé chiếm Sài Gòn.
( Vì tất cả những lí do trên, Pháp quyết định đánh chiếm Gia Định(2(17-2-1859).
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top