Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013

Dancer

Thành viên Vip
Hộp thư Gmail đã trở nên khá phổ biến và quen thuộc bởi có nhiều tính nhấp dẫn vượt trội hơn Yahoo!Mail:

- Dung lượng lớn, hiện tại là 6911 MB, tương đương với gần 7 Gigabytes, và dung lượng này vẫn đang tiếp tục tăng lên.
- Tốc độ đọc, đăng nhập/đăng xuất, gửi/nhận thư, đính kèm file rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với Yahoo!Mail.
- Được sử dụng các dịch vụ hấp dẫn của Google: Google Docs, Googlepages, Google Groups, Google Blogs…Trong bai viết này xin giới thiệu cách thêm tài khoản Gmail vào trong Microsoft Outlook 2013.


Quá trình thực hiện gồm 2 bước chính sau:

Bước 1: Cấu hình Forwarding and POP/IMAP trong tài khoản Gmail.
Bước 2: Thêm tài khoản Gmail của bạn vào Microsoft Outlook 2013.
Trong bước 2 cần chú ý các thông số sau:
Trong phần Server information bạn vào theo nội dung sau

 • Account Type: POP3
 • Incoming mail server: pop.gmail.com
 • Outgoing mail server: smtp.gmail.com
Trong phần More Settings .Chọn tab Outgoing Server , đánh dấu tích vào mục My outgoing server (SMTP) requires authenticationUse same settings as my incoming mail server
Trong phần Advanced và vào các thông tin sau  • Incoming Server (POP3): 995
  • Outgoing server (SMTP): 587
  • Đánh dấu tích vào mục : This server requires an encrypted connection (SSL)
  • Đánh dấu tích vào mục : Use the following type of encrypted connection to TLS
 
Last edited by a moderator:
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top