[Thông báo] Xóa comment của mem ngoclan966

Chuyên mục 'Nhắc nhở - Vi phạm' bởi Danh Lilo, 24 Tháng tư 2012.

  1. Tại :http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2873
    ngoclan đã comment
    Chúng tôi đã xóa bài của ngoclan966 vì vi phạm:
    Điều IV, Khoản B, mục 1:Bài viết phải có nội dung liên quan tới chủ đề đã được nêu