Vua Việt Tiểu sử các Vua Việt [ P35 - Lý Huệ Tông]

butchimau

Biên tập viên
[h=4]Lý Huệ Tông (1211-1225)[/h]Niên hiệu: Kiến Gia
Tháng 10 năm Giáp Thân (1224) Lý Huệ Tông truyền ngôi cho Chiêu Thánh rồi vào tu tại chùa Chân giáo trong đại nội, lúc tỉnh, lúc mê. Có lần ông ngồi nhổ cỏ trước chùa Trần Thủ Độ đi qua, bảo với ông rằng " Nhổ cỏ thì phải nhổ cả gốc". Ông hiểu ý ngay quay vào tự tử, năm ấy ông 33 tuổi trị vị được 14 năm.

Xem thêm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Hu%E1%BB%87_T%C3%B4ng
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top