Tóm tắt kiến thức + câu lệnh ubuntu server

bantoi

Moderator
Ver 2.0 [QUẢN TRỊ MẠNG LINUX: TÓM TẮT LỆNH LINUX SERVER]
Biên soạn: ThS Âu Bửu Long-Khoa CNTT-Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM Trang 1
CHỦ ĐỀ: UBUNTU SERVER
Tóm tắt lý thuyết các lệnh quản trị hệ thống và mạng


----//----

http://www.mediafire.com/?c9a7s2djum92rhg


MỤC LỤC
I. Các lệnh shell cơ bản............................................................................................... 5
1. Các lệnh liên quan đến việc đăng nhập, đăng xuất, quản lý tập tin, người dùng,
mật khẩu...................................................................................................................... 5
a. Cấu trúc cây thư mục trong Ubuntu Linux. ...................................................... 5
b. Các lệnh quản lý tập tin và thư mục. ................................................................ 7
c. Cơ chế phân quyền trên tập tin và thư mục. ..................................................... 8
d. Cơ chế quản lý người dùng và nhóm. .............................................................. 9
e. Cơ chế lưu trữ và quản lý mật khẩu. .............................................................. 10
2. Các lệnh xem thông tin và cài đặt gói phần mềm cho hệ thống. ....................... 11
a. Các lệnh xem thông tin và quản lý các tiến trình (process) đang chạy trên hệ
thống. ..................................................................................................................... 11
b. Cài đặt, gỡ bỏ và cập nhật gói. ....................................................................... 12
c. Xem thông tin về phần cứng, ghi nhận các sự kiện trên hệ thống. ................ 13
d. Xem thông tin về dung lượng ổ đĩa, dung lượng thư mục,… ........................ 14
e. Cơ chế pipeline trong lúc thực thi lệnh. ......................................................... 15
II. Cấu hình các thiết đặt ban đầu cho card mạng và hệ thống mạng trên client. ...... 16
 
xe cẩu quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi chống thấm quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top