Video hướng dẫn làm đồ án Chương trình quản lý sinh viên bằng C# + database SQL từ A->Z

dayto.kdh

Administrator
Tạo database cho chương trình:

Bài 1. Tạo cơ sở dữ liệu

[MUSIC]http://youtu.be/Pa4LkSvHwBE[/MUSIC]


Bài 2. Thực hiện truy vấn SQL

[MUSIC]http://youtu.be/MtGx9N8cSos[/MUSIC]

Bài 3. Tạo view trong SQL

[MUSIC]http://youtu.be/JiH3CGH_-28[/MUSIC]

Bài 4. Tạo StoredProcedure trong SQL

[MUSIC]http://youtu.be/J4EnI9gxM7M[/MUSIC]

Các bước thực hiện viết chương trình:


Bài 1. C# kết nối database SQL, hiển thị dữ liệu, databinding

[MUSIC]http://youtu.be/I9GUL68NrVw[/MUSIC]
Bài 2. Tạo form Lớp, Đề tài và thiết kế form chính chương trình QL sinh viên

[MUSIC]http://youtu.be/bWq6za9Lb18[/MUSIC]

Bài 3. Viết chức năng thêm mới cho chương trình Quản lý sinh viên

[MUSIC]http://youtu.be/f9rfnh4M_-s[/MUSIC]

Bài 4. Viết chức năng sửa và xóa cho chương trình Quản lý sinh viên

[MUSIC]http://youtu.be/1-dPcFMZrrw[/MUSIC]

Bài 5. Viết chức năng tìm kiếm cho chương trình Quản lý sinh viên

[MUSIC]http://youtu.be/Cct-CK7Goeg[/MUSIC]

Bài 6. Viết form Đăng nhập cho chương trình Quản lý sinh viên

[MUSIC]http://youtu.be/eVeW5QeNiYA[/music]

Bài 7. Tạo báo cáo cho chương trình Quản lý sinh viên (Sử dụng MicrosoftReport)

Phần 1: Tạo báo cáo đơn giản:

[MUSIC]http://youtu.be/E0BYssvuykE[/MUSIC]

Phần 2: Tạo báo cáo nâng cao:

[MUSIC]http://youtu.be/CwfYnmd5b_Q[/MUSIC]

 

hhd_01687471556

Thành viên
em đang có 1 cái đồ án , nhưng chủ để nay mới tinh , các khoa trước chưa từng làm nên em không có tài liệu. mong anh admin giúp em đc không ah ?
 

hhd_01687471556

Thành viên
dạ em quên. đồ án của em là :

1.Tên đề tài: Cài đặt ứng dụng cập nhật thư viện bài báo điện tử.
1.1 Mô tả bài toán ứng dụng:
Các bài báo điện tử có nội dung được lưu với định dạng file .pdf, tên của bài báo, tóm tắt nội dung bài báo (abstract), tên tác giả, niên khóa bài báo. Ngoài ra, mỗi bài báo có một chủ đề.
1.2 Bằng NNLT C# hãy thực hiện các yêu cầu sau đây:
- Thiết kế cơ sở dữ liệu để quản lý các bài báo điện tử.
- Thiết kế và cài đặt giao diện cho phép thực hiện cập nhật, bổ sung, hiệu chỉnh lưu trữ các thông tin của bài báo.
- Hiển thị danh sách các bài báo theo thứ tự Alphabel của tên bài báo.
- Hiển thị danh sách các bài báo theo nhóm chủ đề, theo niên khóa.
 

nguyen ho

Thành viên
cám ơn bác đã cho 1 con đường sáng trên con đường tự học rất mù mờ. mong các bác tiếp tục phát huy để anh em tỉnh lẻ được nhờ!
 

Nyno

Thành viên
Cho em hỏi ở "
Bài 3. Viết chức năng thêm mới cho chương trình Quản lý sinh viên " . Nếu mã SinhViên không phải tự động tăng mà là 1 mã xác định ( vd: SV100) thì sẽ xử lý như thế nào ak ?
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top