Help xay dung lop c++

phongnguyen

Thành viên
các bác giúp giùm em mấy bài xây dựng lớp với,e mới vừa học phần xây dựng lớp,thầy đã bắt kiểm tra rôi,em chưa hiểu lớp lắm,mong các bác giúp em
bai 1:thực hiện 1 lớp string ,mỗi đối tượng của lớp sẽ đại diện 1 chuỗi kí tự.những thành phần dữ liệu là chiều dài chuỗi và chuỗi kí tự.ác hàm thành phần bao gồm:hàm tạo,hàm truy cập,hàm hiển thị,hàm character(int i) trả về 1 kí tự trong chuỗi dc chỉ định bằng tham số i


bai2:xây dựng 1 lớp ma tan matrix cho cac ma tran,các hàm thanh phần bao gồm:hàm tạo mặc định(cột và dòng =0,khởi tạo lấy ngẫu nhiên),hàm nhập xuất ma trận,cộng trừ,nhân 2 ma trận(các phần từ ma trân lây ngẫu nhiên)
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top